Інформація про створення та діяльність
КП "СЛАВУТИЧ-ВОДОКАНАЛ"

Комунальне підприємство «Славутич-Водоканал» Славутицької міської ради було створено 08 липня 2016 року відповідно до Рішення Славутицької міської ради Київської області №278-15-VII.

Рішенням Славутицької міської Ради Київської області від 25.11.2016 №429-18-VII функції КП «Управління житлово-комунального господарства» по наданню послуг з централізованого водопостачання та водовідведення передані КП «Славутич-Водоканал».

Рішенням Славутицької міської Ради Київської області від 19.05.2017 №612-27-VII передані об’єкти водопостачання та водовідведення з балансу КП «Управління житлово-комунального господарства» на баланс КП «Славутич-Водоканал».

Предметом діяльності підприємства є:

Наші послуги

Водопостачання

Забiр води для м. Славутича здiйснюється з 15 свердловин бучакського i 15 свердловин сiноманського горизонтiв загальною потужнiстю 10,95 млн.м3/рiк.

Водовідведення

Водовідведення очищених стічних вод здійснюється в р. Дніпро по двох нитках напірних колекторів. Потужність - КОС 15,113 тис. м3/добу, 625 м3/год.

Хіміко-аналітичний контроль питної води

Питна вода в м. Славутичі контролюється цілодобово. Щоденний контроль якості питної води здійснює згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Контроль стічних і поверхневих вод

Лабораторія забезпечує повне та своєчасне проведення хімічного аналізу стічної води згідно з вимогами чинних норм і правил.

с 31 2018
Водопостачання

Забiр води для м. Славутича здiйснюється з 15 свердловин бучакського i 15 свердловин сiноманського горизонтiв загальною потужнiстю 10,95 млн.м3/рiк з метою забезпечення господарсько-побутового, протипожежного виробничого водокористування та благоустрою м. Славутича.

Водозабірні свердловини знаходяться в 1,5-6 км на захiд вiд м. Славутича і живляться з родовища «Неданчичі», розташованого на територіях Київської області та Ріпкинського району Чернігівської області.

Згiдно звiту про розвiдувальнi роботи, територія родовища знаходиться в пiвденно-захiднiй частинi Чернiгiвськоi областi i обмежена географiчними координатами ПШ 51º24" - 51º38"; СД - 30º35" - 30º56".

Всi свердловини оточенi санiтарними захисними зонами, утримання яких відповідає всiм вимогам нормативних документiв.

Вода з свердловин пiднiмається насосами і по стальному трубопроводу Ду500 подається на водоочисні споруди. Піднята з свердловин вода вiдповiдає всiм вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", окрiм вмiсту залiза i проходить знезалiзнення на ВОС шляхом спрощеної аерацiї на швидких фільтрах. Після очистки на ВОС вміст заліза в воді знижується до 0,07-0,09 мг/л, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

В мережі встановлено 212 пожежних гідрантів.

Своєчасно, згідно з затвердженими графіками, проводиться ремонт та промивка водопровідних мереж. Ліквідація поривів проводиться в нормативні терміни.

 

Водовідведення

Водовідведення очищених стічних вод здійснюється в р. Дніпро по двох нитках напірних колекторів. Потужність - КОС 15,113 тис. м3/добу, 625 м3/год. Проектом допускається короткочасна максимальна годинна нагрузка - 940 м3/год. Прийнятий фізико-хімічний метод очистки.

На КОС триває фінансування реконструкції за рахунок Державного бюджету, коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевого бюджету.

Сутність фізико-хімічного методу очистки складається з обробки стоків мінеральним коагулянтом та флокулянтом, відстоюванні на вертикальних відстійниках і подальше освітлення в резервуарі очищеної води.

 

Хіміко-аналітичний контроль питної води

Питна вода в м. Славутичі контролюється цілодобово. Щоденний контроль якості питної води, що отримує населення, здійснює хiмiко-аналітична лабораторія КП “Славутич-Водоканал” згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

На сьогодні контроль якості питної води щоденно проводиться по 8 показниках, за добу відбирається та аналізується приблизно від 48 до 56 проб, щотижнево - по 11, а щомісячно за 26 показниками, відповідно до I етапу введення ДСанПіНу.

 

Хіміко-аналітичний контроль стічних і поверхневих вод

Лабораторія забезпечує повне та своєчасне проведення хімічного аналізу стічної води згідно з вимогами чинних норм і правил та видачі результатів аналізу в установленому порядку.

Підрозділ працює за наступними напрямками:

  • - контроль за якістю стічних вод, які скидаються підприємствами у систему каналізації м. Славутич;
  • - дослідження стічної води згідно з договорами;
  • - лабораторний контроль за якістю стічної води на КНС та у колекторах міста.

У середньому за місяць лабораторія аналізує 300 проб по 16 показникам.